Bảng giá năm đầu tiên

Chưa bao gồm phí Hosting và Domain
SILVER
SILVER
 • Miễn phí tư vấn chọn giao diện
 • Miễn phí xây dựng website
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Nhập liệu bài viết và hình ảnh 35 tin/năm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 1 banner
 • 300 email marketing
 • Ngôn ngữ 2 được giảm 40%

198.000đ/tháng

Đăng ký ngay!
GOLD
GOLD
 • Miễn phí tư vấn chọn giao diện
 • Miễn phí xây dựng website
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Nhập liệu bài viết và hình ảnh 50 tin/năm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 2 banners
 • 500 email marketing
 • Ngôn ngữ 2 được giảm 50%

298.000đ/tháng

Đăng ký ngay!
DIAMOND
DIAMOND
 • Miễn phí tư vấn chọn giao diện
 • Miễn phí xây dựng website
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Nhập liệu bài viết và hình ảnh 80 tin/năm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 3 banners
 • 1000 email marketing
 • Ngôn ngữ 2 được giảm 60%

398.000đ/tháng

Đăng ký ngay!

Bảng giá khi đóng tiền hai năm liên tiếp

Chưa bao gồm phí Hosting và Domain
SILVER
SILVER
 • Miễn phí tư vấn chọn giao diện
 • Miễn phí xây dựng website
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Nhập liệu: 35 tin/năm đầu
 • 25 tin/năm tiếp theo
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 3 banners/ 2 năm
 • Ưu đãi thiết kế 200 000VNĐ
 • Ngoại ngữ 2: MIỄN PHÍ cho năm thứ 2

188.000đ/tháng

Đăng ký ngay!
GOLD
GOLD
 • Miễn phí tư vấn chọn giao diện
 • Miễn phí xây dựng website
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Nhập liệu: 50 tin/năm đầu
 • 40 tin/năm tiếp theo
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 4 banners/ 2 năm
 • Ưu đãi thiết kế 300 000VNĐ
 • Ngoại ngữ 2: MIỄN PHÍ cho năm thứ 2

288.000đ/tháng

Đăng ký ngay!
DIAMOND
DIAMOND
 • Miễn phí tư vấn chọn giao diện
 • Miễn phí xây dựng website
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Nhập liệu: 80 tin/năm đầu
 • 55 tin/năm tiếp theo
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 7 banners/ 2 năm
 • Ưu đãi thiết kế 500 000VNĐ
 • Ngoại ngữ 2: MIỄN PHÍ cho năm thứ 2

388.000đ/tháng

Đăng ký ngay!

Bảng giá năm tiếp theo

Chưa bao gồm phí Hosting và Domain
SILVER
SILVER
 • Nhập liệu: 20 tin/năm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 1 banner/năm

198.000đ/tháng

Đăng ký ngay!
GOLD
GOLD
 • Nhập liệu: 30 tin/năm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 2 banners/năm

298.000đ/tháng

Đăng ký ngay!
DIAMOND
DIAMOND
 • Nhập liệu: 50 tin/năm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Giao diện RESPONSIVE
 • Tích hợp công cụ chat
 • Thiết kế FREE 3 banners/năm

398.000đ/tháng

Đăng ký ngay!