Domain là gì?

Domain (tên miền) là điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi láp 1 website. Đấy là địa chỉ điện tử mà mọi người dùng dùng để truy cập website của bạn. VÍ dụ tên miền của website này là websitethietke.com. Vậy nên chọn tên miền như thế nào?
  • Nếu bạn lập website cho doanh nghiệp, tên miền của bạn nên trùng với tên công ty. Ví dụ: tencongty.com
  • Nếu bạn định lập website cho riêng mình, thì tenban.com có thể là 1 lựa chọn không tồi

Để có sự lựa chọn đúng đắn nhất