CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN 2 QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN 2 QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN 2 QUẢNG NINHCông ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản 2 Quảng Ninh tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập, đi vào hoạt động kể từ năm 1988 và chuyển đổi thành Công ty cổ phần từ tháng 4/2005 theo Quyết định số 552/QĐ-CT ngày 16/02/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh (Aquapexco).

Project link

Xem thêm giao diện khác

BNQ Kitchen
Jai Kid
Alohaa Vé máy bay
ALLIANCE MAISON VIETNAM
Horizons d’Asie
BANKCA
NWC
Nguồn Dự Án
Vườn Thuốc Bái Đính