Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ là đơn vị hoạt động tự chủ, tự đảm bảo kinh phí, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trung tâm có chức năng tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ; tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi cho cán bộ, viên chức, học viên và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a. Tổ chức đào tạo nghề cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu, ưu tiên các nghề: công tác xã hội, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ) và dịch vụ chăm sóc gia đình.

b. Tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 12 đến 72 tháng tuổi;

c.  Tổ chức các khóa học về kỹ năng sống; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu;

d. Tổ chức các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu liên quan đến phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác.

Project link

Xem thêm giao diện khác