Vườn Thuốc Bái Đính

Vườn Thuốc Bái Đính

Vườn cây thuốc Bái Đính là một hệ thống phức hợp vườn nằm ở phía Đông Nam chùa Bái Đính, trải dài xuyên suốt từ thung lũng thiền sư Nguyễn Minh Không tới đường lên khách sạn Bái Đính. Là vườn cây thuốc cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Project link

Xem thêm giao diện khác

BNQ Kitchen
Jai Kid
Alohaa Vé máy bay
ALLIANCE MAISON VIETNAM
Horizons d’Asie
BANKCA
NWC
Nguồn Dự Án
INLAFHanoi