Bảng giá hosting

Cơ bản
 • Domain: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 500 MB
 • Băng thông: 10 GB
 • Email: 5
 • MySQL: 1
 • Bản quyền cPanel
 • Máy chủ đặt tại MỸ

500.000đ/năm

Đăng ký ngay!
Tiêu chuẩn
 • Domain: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Băng thông: 10 GB
 • Email: 25
 • MySQL: 1
 • Bản quyền cPanel
 • Máy chủ đặt tại MỸ

700.000đ/năm

Đăng ký ngay!
Không giới hạn
 • Domain: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 2 GB
 • Băng thông: 20 GB
 • Email: không giới hạn
 • MySQL: 3
 • Bản quyền cPanel
 • Máy chủ đặt tại MỸ

1.000.000đ/năm

Đăng ký ngay!
Thương mại
 • Domain: 3
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Băng thông: 50 GB
 • Email: không giới hạn
 • MySQL: 4
 • Bản quyền cPanel
 • Máy chủ đặt tại MỸ

2.000.000đ/năm

Đăng ký ngay!