THIẾT KẾ NAME CARD

Nội dung
 • - Số lượng mẫu gửi khách
 • - Số lượng mẫu khách chọn
 • - Số lần chỉnh sửa tổng thể
 • - Kích thước
 • - File Bàn giao
 • - Thời gian thực hiện
 • - Chi phí sử dụng hình ảnh bản quyền
 • - Chi phí chỉnh sửa phát sinh
 • - Chi phí in ấn

Gói 1
 • 2
 • 1
 • 3
 • Tiêu chuẩn
 • AI,PNG,PDF,JPG

59000VNĐ/mẫu

Liên hệ
Gói 2

79000VNĐ/mẫu

Liên hệ
Gói 3

99000VNĐ/mẫu

Liên hệ
Thiết kế riêng

200000VNĐ/mẫu

Liên hệ